Modlitewny Patronat Misyjny

Modlitewny Patronat Misjonarza

Jest to pierwsza inicjatywa podjęta prze Diecezjalną Diakonie Misyjną Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Katowickiej. Ma na celu wspieranie osób duchownych jak i świeckich Archidiecezji Katowickiej, które pełnią swoją posługę po za granicami naszego kraju Zarówno posiadających status misjonarzy, czyli pracujących w krajach misyjnych, jak i tych którzy takiego statusu nie posiadają. Wsparcie to ma polegać na codziennej modlitwie za danego misjonarza, komunii świętej przyjmowanej w jego intencji oraz ewentualnych spotkaniach podczas urlopu osoby wspieraj w Polsce. Pragnieniem członków DDMi jest, aby każda osoba pełniąca posługę po za granicami kraju, która wyrazi chęć na otrzymacie proponowanego patronatu była wspierana przez grupę kilku (około 5) osób. W każdej takie grupie zostałby wybrany lider, który w miarę możliwości utrzymywałby kontakt (prawdopodobnie e-mailowy) z misjonarzem, a następnie przekazywałby informacje pozostałym członkom grupy.

Osoby, które chciały by podjąć się takiej formy wsparcia misjonarzy prosimy o kontakt z Diecezjalną Diakonią Misyjną Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Katowickiej (nie musza to być osoby zaangażowane w Ruch Światło – Życie) . Także osoby, które pełnią posługę poza granicami Polski, a pochodzą z Archidiecezji Katowickiej i chciałby otrzymać proponowane wsparcie prosimy o kontakt.