Stowarzyszenie

„Członkowie Ruchu, którzy czują się jego podmiotem, myślą o jego sprawach w kategoriach «my», mają wyraźną świadomość jego charyzmatu i wynikającej z niego misji”.

ks. Franciszek Blachnicki

Stowarzyszenie jest formalnym zabezpieczeniem Ruchu.
Statut DIAKONII reguluje sposób powoływania i funkcjonowania odpowiedzialnych Ruchu. Dzięki istnieniu stowarzyszenia możliwe też jest funkcjonowanie w obrocie finansowym, prawnym, w kwestiach pracowniczych. DIAKONIA, będąc stowarzyszeniem kościelnym, ma osobowość prawną, cywilną i może podpisywać umowy, być formalnym właścicielem.
Przynależność do stowarzyszenia DIAKONIA jest potwierdzeniem odczytania Ruchu Światło-Życie jako swojej drogi, swojego miejsca w Kościele. Jest daniem świadectwa o gotowości służby Kościołowi – w tym Ruchu i poprzez ten Ruch. Członkowie stowarzyszenia uzyskują też wpływ na powołanie moderatorów diecezjalnych (w diecezjach, w których istnieje sekcja stowarzyszenia) i moderatora generalnego.
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” powołała Konferencja Episkopatu Polski w roku Wielkiego Jubileuszu 2000. Stowarzyszenie to jest prawną formą organizacji diakonii Ruchu Światło-Życie powołaną w tym celu, aby mógł on lepiej służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie.
W każdej wspólnocie jest grono osób, które nadają jej ton, wyznaczają kierunki rozwoju. Dla takich osób ks. Franciszek Blachnicki przeznaczył stowarzyszenie. Z grona członków stowarzyszenia mają być wyłaniani odpowiedzialni Ruchu na różnych szczeblach, a członkowie stowarzyszenia mają mieć wpływ na ich powołanie. Stowarzyszenie DIAKONIA jest jednak przede wszystkim miejscem rozeznania kierunków rozwoju Ruchu.
Kongregacje Diakonii są miejscem, gdzie grono odpowiedzialnych Ruchu może pochylić się nad aktualnymi problemami, przemodlić je, przedyskutować i szukać dalszej drogi. Dotychczasowe kongregacji zajmowały się m.in. opisem charyzmatu Ruchu, oazą rekolekcyjną, diakoniami Ruchu, rolą Ruchu w parafii.

Całą treść statutu stowarzyszenia DIAKONIA można znaleźć tu: http://www.oaza.pl/statut-stowarzyszenia-diakonia-ruchu-swiatlo-zycie/

Maj 2024

25 maj

Cały dzień
Pielgrzymka rodzin Domowego Kościoła do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu