Diakonia Formacji Finansowej

Czym się zajmujemy?

Głoszenie do wewnątrz i na zewnątrz prawdy o pragnieniu Boga, aby każdy był wolny finansowo. Oznacza to, że nie ma przywiązania do dóbr doczesnych i że „umie sobie wystarczać
w każdych warunkach w jakich jest”. Sensem jest odkrycie biblijnego przymierza Boga z człowiekiem, na mocy którego On staje się Zaopatrzycielem i Obrońcą człowieka. Człowiek współczesny uwikłany jest w konsumpcjonizm i w przekonanie o tym, że zależy sam od siebie. Przekonany o konieczności zaspokojenia każdego swojego pragnienia za wszelką cenę. Bóg pragnie byśmy przyszli do zdrojów wody żywej. Tylko życie może rodzić życie. Dać szczęście, radość i wolność. Tylko człowiek wolny może podejmować dobrowolne decyzje.

Logo Diakonii Formacji Finansowej

Wybrane przedsięwzięcia

  • głoszenie konferencji tematycznych na Rejonowych Dniach Wspólnoty
  • prowadzenie weekendowych rekolekcji tematycznych dla rejonów „Finanse po Bożemu”
  • głoszenie konferencji tematycznych na poszczególnych stopniach rekolekcji Oazy Rodzin
  • przygotowanie i prowadzenie Oazy Modlitwy „Bóg, praca i pieniądze”
  • prowadzenie kursów edukacji finansowej dla parafii
Diakonia Finansowa

Dołącz do nas jeśli…

  • pragniesz rozwoju osobistego w temacie finansów po Bożemu
  • Twoim pragnieniem jest głoszenie Królestwa Bożego w nowy sposób
  • chcesz służyć innym poprzez głoszenie prawd o wolności finansowej

Spotkania: Miejsce, przebieg i terminy.

Miejsce spotkań: Spotkania mamy na godzinę 10.00. Miejsca spotkania ustalane są na bieżąco, prosimy o kontakt.
Część formacyjna: Spotkania rozpoczynamy od dzielenia się przy kawie życiem w kontekście finansowym, następnie mamy wspólną modlitwę opartą na Słowie Bożym. W części formacyjnej dzielimy się przemyśleniami na temat zadanej wcześniej do przeczytania książki oraz wsłuchujemy się w nowe treści przygotowane na spotkanie.

Terminy spotkań w 2023: 07.01.; 04.03.; 20.05.; 7.10.; 10-12.11. (wyjazdowe)
Terminy spotkań w 2024: 13.01.; 09.03.; 25.05.

Kontakt

Odpowiedzialni

Sabina i Marcin Orlik tel. 669 650 506 mail: diakonia.formacji.finansowej@gmail.com

Ksiądz Andrzej Króliczek tel. 667 088 121