Diakonia Komunikowania Społecznego

Diakonia Komunikowania Społecznego jednoczy członków i uczestników Ruchu Światło-Życie zajmujących się przekazem informacji.

W zamyśle założyciela Ruchu, ks. Franciszka Blachnickiego „diakonia środków przekazu” miała wykorzystywać dla Ruchu inne niż druk środki komunikacji społecznej (film, radio, telewizja, kasety, przezrocza). Nazwa diakonii została zmieniona na „diakonia komunikowania społecznego” w maju 2001 r. na szczeblu centralnym. Można też spotkać się z nazwą „diakonia mass mediów” (DMM).

Na nasze spotkania zapraszamy szczególnie te osoby, które:

  • chcą rozwijać się w zagadnieniach dotyczących współczesnych form komunikacji (multimedia, internet, sieci społecznościowe, itp.) i przekazywać tę wiedzę dalej;
  • potrafią tworzyć grafikę komputerową (przede wszystkim na potrzeby www);
  • mają pomysł na poprawę i ulepszenie komunikacji i przepływu informacji w Ruchu;
  • reporterów i fotoreporterów – ludzi działających w terenie, którzy tworzyliby relacje, reportaże, fotoreportaże, zbierali i redagowali zaproszenia na wydarzenia ważne w życiu Ruchu w archidiecezji;

Terminy, miejsce i przebieg spotkań

Miejsce spotkań: Spotykamy się w Domu Ruchu Światło-Życie przy ul. Różyckiego 8 w Katowicach. Zaczynamy o godzinie 19:00.

Terminy spotkań 2023/2024: 28.09.; 19.10.; 08.11.; 21.12.; 18.01.; 15.02.; 21.03.; 18.04.; 16.05.

Zazwyczaj spotkanie składa się z następujących punktów:

  • wspólne nieszpory,
  • wymiana wiedzy (co spotkanie inna, ciekawa tematyka!),
  • omówienie bieżących spraw diakonii.

Kontakt

Odpowiedzialni

ks. Bartłomiej Cudziło
e-mail: bartlomiej.cudzilo@gmail.com

Elżbieta Godzierz
tel: 665415914
e-mail: elagodzierz@gmail.com

W sprawach serwisu katowiceoaza.pl prosimy, by pisać na adres: redakcja@katowice.oaza.pl

Strona www

Strona Diecezjalnej Diakonii Komunikowania Społecznego na Facebooku

Strona Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej na Facebooku

Strona główna Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej