Aniołowie Misji

aniolowie misji

Aniołowie Misji 2019!

Drodzy Przyjaciele Misji!

Dzięki modlitwie i pomocy osób zaangażowanych w program pomocy „Aniołowie Misji” udało się w ostatnich pięciu latach wybudować lub wyposażyć kaplice i kościoły, jadalnie i centra pastoralne, opłacić stypendia wielu uczniów, wesprzeć dożywianie dzieci i młodzieży, ufundować samochody dla misjonarzy, położyć sieci wodociągowe, umożliwić prowadzenie rekolekcji dla rodzin lub młodzieży… Wszystko to dzieje się w parafiach prowadzonych przez misjonarzy posłanych przez archidiecezję katowicką do posługi w Brazylii, Mołdawii, Ugandzie, Kazachstanie, Peru, Tanzanii, Zambii i Mozambiku.

Aniołowie Misji w tym okresie przeznaczyli na wsparcie misjonarzy ze Śląska  ponad pół miliona złotych!

Kalendarz jest jedynie formą prezentacji działań śląskich misjonarzy i zaproszeniem do grona, już niemal 400 osób towarzyszących – niczym aniołowie – modlitwą i wiernym wsparciem misyjnych przedsięwzięć.

W obecnej edycji proponujemy wsparcie niżej wymienionych projektów:

I. Ewangelizacyjne:

AM 69 – Budowa domków św. Pawła w parafii Masansa (Zambia)
AM 70 – Funkcjonowanie parafii Taraz (Kazachstan)
AM 00 – Fundusz Dzieła Misyjnego Archidiecezji Katowickiej

II. Sakralne:

AM 71 – Stypendia mszalne dla kapłanów misjonarzy
AM 72 – Materiały dla katechistów misji Mpanshyia (Zambia)
AM 73 – wyposażenie domu rekolekcyjnego w Szczucińsku (Kazachstan)

III. Rozwojowe:

AM 74 – Zakup pługa drogowego dla Nabwalyi (Zambia)
AM 75 – Budowa i wyposażenie jadalni w Masansie (Zambia)
AM 76 – Pomoc dla ubogich mieszkańców Musomy (Tanzania)

IV. Edukacyjne:

AM 77 – Stypendium dla dzieci i młodzieży z Ungheni (Mołdawia)
AM 78 – Klerycki staż misyjny
AM 79 – Kurs krawiecki w Likumbii (Zambia)

Propozycją jest wybór jednego lub kilku projektów (zaprezentowanych na poszczególnych stronach kalendarza), które przez okrągły rok wspiera się modlitwą i zdeklarowaną kwotą. Aniołem Misji może zostać osoba indywidualna, rodzina, klasa szkolna czy grupa parafialna. Na ostatniej stronie zamieszczony jest druk deklaracji, który wypełniony, prosimy przesłać na wskazany adres. Na podane adresy Aniołów Misji, co pewien czas wysyłane są informacje o postępie w realizacji projektu, świąteczne życzenia czy zaproszenie do doroczne, wrześniowe spotkanie anielskiego środowiska.

Wpłaty prosimy przekazywać na rachunek:

Archidiecezja Katowicka, ul. Jordana 39, 40-043 Katowice
Getin Nobile Bank SA, nr konta: 10 1560 1111 2107 0236 6515 0010

z dopiskiem w tytule wpłaty: Projekt AM xx – darowizna na cele kultu religijnego
(xx – oznacza numer wybranego projektu)

Tak dokonana wpłata może być podstawą odliczenia podatkowego. Warunkiem skorzystania z takiej ulgi jest posiadanie potwierdzenia wpłaty na konto bankowe archidiecezji oraz wypełnienie załącznika PIT-0, gdyż podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w rocznym zeznaniu podatkowym.

Za wszelką pomoc, okazywaną misjonarzom i ich wspólnotom, składam serdeczne Bóg zapłać!

ks. dr Grzegorz Wita
Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Katowickiej

Więcej o Aniołach Misji:

https://www.misje.katowicka.pl/aniolowie-misji/projekty