Warsztaty

Każdy animator powinien stale dążyć do własnego rozwoju duchowego, jak również do doskonalenia swojego warsztatu animatorskiego. Warsztaty proponowane przez naszą Diakonię są okazją do rozwijania umiejętności pedagogicznych i pogłębiania wiedzy związanej z prowadzeniem grupy, a także do odkrywania własnego potencjału. Praktyczne podejście do prezentowanych tematów pozwala uczestnikom wynieść konkretne pomysły i rozwiązania, które można zastosować we własnych Wspólnotach.

Poniżej przedstawiamy ofertę tematów warsztatowych, które możemy poprowadzić Parafiach i Rejonach lub dla innych grup zorganizowanych (np. diakonia rekolekcyjna). Czas trwania warsztatów dostosowywany jest do potrzeb grupy. W zespole prowadzących zawsze jest osoba z wykształceniem pedagogicznym lub psychologicznym.

Tematy warsztatów:

  1.  Kreatywność na co dzień.
  2.  Bank pomysłów na Czas dla Wspólnoty.
  3.  Jak rozmawiać na trudne tematy.
  4.  Motywacja – to nas kręci.
  5.  Media i Internet w posłudze animatora. 
  6.  Konspekt – jak go właściwie ogarnąć?
  7.  Konflikt we Wspólnocie – jak sobie z nim poradzić?

Szczegółową tematykę oraz czas trwania spotkania można dostosować do konkretnych potrzeb danej grupy. Istnieje także możliwość poprowadzenia warsztatów na temat zaproponowany przez grupę. Szczegóły te oraz termin warsztatów należy uzgodnić z moderatorką Diakonii.