KODA

Przygotowując się do prowadzenia grupy uczniów Chrystusa, rozpoczynasz jedną z najbardziej fascynujących przygód życia. Nie ma niczego ważniejszego czy bardziej pasjonującego niż doprowadzenie mężczyzn i kobiet do Jezusa Chrystusa, pomaganie im w stawaniu się prawdziwymi uczniami Chrystusa, przygotowanie ich do zdobywania i szkolenia innych.

Oaza Nowego Życia I stopnia. Podręcznik. Część A-ogólna

Bycie animatorem to przede wszystkim bycie autentycznym świadkiem Chrystusa, osobą, która spotkała Pana, zachwyciła się Nim, która przyjęła Go do swego serca i która chce by również inni Go poznali.

Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?

por. Łk 6, 39

Prowadzenie grupy wymaga właściwego przygotowania. Bazowanie jedynie na własnych wyobrażeniach o kierowaniu grupą może być nie tylko destruktywne dla jej członków, ale również dla nas samych. Istotne jest dogłębne poznanie samego siebie, własnych talentów i możliwości, a także metod pracy z grupą i prowadzenia spotkań formacyjnych czy czasu dla wspólnoty. Temu właśnie służy Kurs Oazowy Dla Animatorów (KODA). Obejmuje on zarówno formację wewnętrzną jak i intelektualną (teologiczną i pedagogiczną).

Czas rekolekcji KODA obejmuje następujące punkty programu:

Formacja wewnętrzna:

  • Eucharystia
  • Liturgia Godzin
  • Namiot spotkania
  • Tematyczna modlitwa wieczorna

Formacja intelektualna, animatorska:

  • ABC formacji animatora
  • SAW – szkoła animatora wspólnoty (warsztaty pedagogiczno – psychologiczne)
  • Konferencje ks. Franciszka Blachnickiego
  • Szkoła modlitwy
  • Spotkania w grupach
  • Celebracja wspólnoty

Dla zdobycia właściwych umiejętności prowadzenia grupy, posługę animatorów podejmują zamiennie sami uczestnicy. To oni koordynują pracę grupy, prowadzą spotkania formacyjne, wspólnie przygotowują i podsumowują czas dla wspólnoty. W posłudze towarzyszą im tzw. aniołowie, członkowie diakonii rekolekcyjnej, którzy służą swoją radą, pomocą oraz doświadczeniem.

Rekolekcje KODA w Archidiecezji Katowickiej odbywają się dwa razy w roku, we wrześniu (na początku miesiąca) i w czasie ferii zimowych (gdy zbierze się odpowiednio liczna grupa uczestników).

Na rekolekcje KODA zapraszamy uczestników, którzy przeżyli już swoje rekolekcje ONŻ II stopnia.

Wszystkich chcących pełnić posługę animatora zapraszamy na Kurs Oazowy dla Animatorów (KODA).

INFORMACJE O KODA 2023 PODANE ZOSTANĄ W PÓŹNIEJSZYM CZASIE.

Dla osób niepełnoletnich – koniecznie z tym dokumentem powinni zapoznać się rodzice i opiekunowie:

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości najszybciej skontaktujesz pisząc na adres: dor.katowice@gmail.com