Duchowa adopcja

Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego?

To zobowiązanie do modlitwy w intencji dziecka, które jest zagrożone aborcją. Podejmujący modlitwę nie zna dziecka. To Bóg w swej woli słucha modlitwy wstawienniczej i – jak wierzymy – pragnie ratować życie wybranego dziecka – On, Dawca Życia. Modlitwa trwa przez 9 miesięcy, czyli przez okres wzrastania dziecka pod sercem matki. Duchową Adopcję rozpoczyna uroczyste przyrzeczenie modlitwy za dziecko poczęte.

Duchowa Adopcja adresowana jest do wszystkich ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętne życie ludzkie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Jest ona dowodem wiary na potrzebę walki duchowej o każde poczęte dziecko – walki, która toczy się w dzisiejszym społeczeństwie, tracącym wartości, a szczególnie szacunek do życia ludzkiego.

Podjęcie Duchowej Adopcji przynosi owoce dla osoby modlącej się. Wzmacnia się poczucie ważności zasad moralnych, rodzi się duchowa więź z dzieckiem poczętym, wzrasta potrzeba wierności w modlitwie i oddania każdej życiowej sprawy w ręce Boga.

 • Odpowiedzialni

  ks. Szymon Badura

  Radosław Michalak

  e-mail: ddz.katowice.pl.oaza@gmail.com

  Miejsce spotkań

  Dom Ruchu Światło-Życie – Katowice, ul. Ludomira Różyckiego 8

  Terminy spotkań

  Co do zasady spotkania są w soboty, od godziny 10:00 (chyba, że podano inaczej)

  Najbliższe spotkania: 11 marca 2023, 22 kwietnia 2023

  Strona DDŻ na Facebooku