Życie w świetle – 47 Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

274754504_704219957416189_7449162759084954992_n.jpg

Po roku przerwy Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie powróciła na Jasną Górę! W miniony weekend, 25-27 lutego, w Częstochowie oazowicze z całej Polski zgromadzili się w sali ojca Kordeckiego, by zgłębić temat nowego roku formacyjnego OŻK 2022/23: „Życie w świetle”.

Życie w świetle – Co to właściwie dla nas oznacza? Jakie zadania dla nas kryją się za tymi słowami? Do czego wzywa nas tegoroczny temat roku?

Sobotnie spotkanie rozpoczęło się Jutrznią, podczas której homilię wygłosił ks. Waldemar Maciejewski. Powołując się na słowa zawarte w Liturgii Godzin z dnia, podkreślał, że powołani jesteśmy do tego, „by nie kroczyć w ciemności, by zbliżać się do światła”. Takie życie, jak mówił ks. Waldemar, ma nas prowadzić do postawy odkrywania źródła światła, do podążania za Chrystusem i odkrywania Żywego Boga w naszym życiu oraz do bycia świadkami. W czytaniu na Jutrzni usłyszeliśmy: „Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie” (por. Flp 2, 15) – stąd właśnie płynie do nas wezwanie, byśmy zbliżali się do Chrystusa, który jest światłem i byśmy to światło zanosili światu.

Następnie ks. Marek Sędek, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie, oficjalnie otworzył 47 Kongregację Odpowiedzialnych. Wtedy też zostały zaprezentowane znak oraz piosenka roku. Autorką wybranego znaku jest pochodząca z Archidiecezji Katowickiej Julia Czechowska. Propozycje znaku, biorące udział w konkursie, miały inspirować się fragmentem z listu ks. Franciszka Blachnickiego „Życie w świetle – formuła wolności” oraz modlitwą do Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności Źródła Światła i Życia. Zapytana o symbolikę zaprojektowanego przez nią znaku, Julia odpowiada:

W przytoczonym fragmencie tekstu i modlitwy ks. Franciszka Blachnickiego było wiele cennych treści, które chciałam zawrzeć w znaku. „Słowa „Życie w świetle” wyrażają (…) niesłychanie dziś aktualny i potrzebny program wyzwolenia człowieka.” Stąd też na znaku pojawił się człowiek z wyciągniętymi rękami ku górze w geście uwielbienia. Rozerwane kajdany symbolizują zwycięstwo nad ciemnością – grzechem. „Kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8, 21). Nasze Fos-Zoe przenikają przez niego. To znaczy, że światło wprowadza w życie i dzięki temu człowiek może być wolny i szczęśliwy.

Znak ten i treści z niego płynące będą nam towarzyszyły w ciągu najbliższego roku formacyjnego. Warto podkreślić, zgodnie z tym, co mówił ks. Marek Sędek, że temat roku „Życie w świetle” ma być niejako kontynuacją zeszłorocznego tematu „Prawda, krzyż, wyzwolenie”. Wybrana piosenka roku to „O Matko z Częstochowskiego wizerunku”, której słowa oparte są na wspomnianej wcześniej modlitwie ks. Blachnickiego.

Sobotnie wykłady dotykały tegorocznego tematu na różnych płaszczyznach. Ks. dr Krzysztof Porosło skupił się na aspekcie liturgicznym, to znaczy, na „liturgii jako źródle życia w świetle”, czyli życia w łasce. Podkreślił, że liturgia może być źródłem życia w świetle, jeśli najpierw jest szczytem, w rozumieniu szczytu jako „dzieła Chrystusa, który uwielbia swojego Ojca”. Kolejny wykład, wygłoszony przez ks. prof. Kazimierza Peka, dotyczył Maryi jako wzoru życia w świetle. Zaznaczył, że Maryja wskazuje nam jedyną możliwą postawę, jaką można przyjąć wobec światła, czyli przyjmowanie go.

W centrum dnia była Eucharystia w bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem ks. bpa Krzysztofa Włodarczyka.

Po krótkiej przerwie sala ojca Kordeckiego ponownie zapełniła się przedstawicielami Ruchu. Tym razem prezentowane były działalności wspólnoty oazowej w różnych dziedzinach, m. in. misje w Afryce – wysłuchaliśmy świadectwa Ewy Korbut, która dwa lata temu została posłana na misje; zapoznaliśmy się z działaniami Związku Dużych Rodzin Trzy Plus, Wirtualnej Choinki oraz Przeglądu Teatrów Amatorskich KURTYNA.

Ostatnim punktem sobotniego spotkania były Nieszpory, podczas których słowa „Pragnę służyć” wypowiedziało wiele osób przystępujących do Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie oraz Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. W homilii ks. Marek Sędek zaakcentował, że „jeżeli będziemy trwali przy Słowie Bożym, to będziemy trwali w świetle”. Niech zatem Słowo Boże prowadzi do życia w świetle nowo przyjętych członków Stowarzyszenia i UKChS oraz wszystkich oazowiczów.

Niedziela (27.02) również rozpoczęła się Jutrznią. Ks. dr Jacek Herma przypomniał, że właśnie w tym dniu przypadała dokładnie 35 rocznica śmierci ks. Franciszka Blachnickiego. Zachęcał nas do bycia wdzięcznymi, bo „gdy wracamy w dziękczynieniu, jest uzdrawiane nasze serce”. Po raz kolejny przywołany został tegoroczny temat, jako że ks. Jacek Herma zaznaczył, że „z jedności światła i życia wyrasta dynamika, która rozrywa kajdany zniewolenia człowieka”.

Następnie ks. dr inż. Damian Kwiatkowski, moderator krajowy Domowego Kościoła, poruszył hasło roku w kontekście rodziny podczas wykładu „Życie w świetle rodziny chrześcijańskiej”, wymienił różne aspekty światła w życiu, jednocześnie podkreślając jak wielka jest rola rodziny. O wyzwaniach dla członków naszej wspólnoty mówił Moderator Generalny, tłumacząc, że życie w świetle to życie „w prawdzie, w wolności dzieci Bożych, w postawie bezinteresownego daru z siebie”, za wzór stawiając nam Niepokalaną. Zaznaczył, że jest to wymiar chrześcijańskiej dojrzałości.

Kongregacja Odpowiedzialnych zakończyła się wspólną Eucharystią w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Na koniec warto przywołać jeszcze pytania, które zadał oazowiczom ks. Marek Sędek jako zadanie domowe:

„Czy nas, członków Ruchu Światło-Życie, można nazwać ludźmi żyjącymi w świetle?

Co konkretnie w naszym postępowaniu przypomina taki styl życia?”

 

Podczas KO Moderator Generalny prosił o wsparcie dla Ukrainy. Więcej informacji: 

https://wspieram.oaza.pl/campaigns/pomoc-ukrainie/?fbclid=IwAR0aLvCy_93wfehnfOzwoiyFRNLIUltZ_7ca6FAY-DQSWNGiwGeMb_l_–I

Konferencji można odsłuchać:

Relacja foto jest dostępna na fanpage’u FOTO OAZA PL:

https://www.facebook.com/FotoOazaPl

Maj 2024

25 maj

Cały dzień
Pielgrzymka rodzin Domowego Kościoła do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu