Zmiana miejsca spotkania DDL

Najbliższe spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej odbędzie się wyjątkowo w pierwszą środę miesiąca (5 kwietnia) w Domu Formacyjnym w Wiśle‑Jaworniku. Rozpoczniemy od posługi przy ołtarzu Pana podczas Mszy świętej o godzinie 18.00, a pół godziny przed liturgią zostanie przeprowadzona próba asysty.

Następnie zatrzymamy się przy znakomitym tekście ks. Franciszka: „Stare i nowe w kulcie misterium eucharystycznego”. Autor ukazuje w nim bogactwo posoborowej katechezy o Mszy świętej w kontrze do pokutujących gdzieniegdzie uproszczeń.

Źródłową podstawą wykładu jest ogłoszona przed 50 laty Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej Eucharisticum mysterium.

Mówiąc o tajemnicy eucharystycznej, Instrukcja ma na uwadze przede wszystkim jej zasadniczą postać; […] ma na myśli tajemnicę eucharystyczną nie w sensie obecności Chrystusa w postaciach eucharystycznych przechowywanych w tabernakulum, ale sprawowanie Eucharystii. To właśnie […] Msza święta jako rzeczywistość dynamiczna, jako wydarzenie, jako celebracja, jako zgromadzenie ludu Bożego, jest naprawdę ośrodkiem życia chrześcijańskiego. […]

Tylko o tym bowiem zgromadzeniu można powiedzieć, że wyraża ono i buduje Kościół. Tu bowiem głoszenie Ewangelii Chrystusowej gromadzi wiernych i tu sprawowana jest tajemnica Wieczerzy Pańskiej, aby przez Ciało i Krew Pana zespalali się z sobą wszyscy bracia wspólnoty. […]

Eucharystia jest bowiem znakiem zobowiązującym i uzdalniającym do budowania jedności Kościoła przez miłość.

Ks. Blachnicki w swoich rozważaniach udziela wyczerpującej odpowiedzi wszystkim tym, którzy uważają „odsunięcie” tabernakulum do bocznej kaplicy nieomal za desakralizację świątyni. Przypominając, iż konsekrowany Chleb nie jest jedynym sposobem realnej obecności Chrystusa w Kościele (por. KL 7), ostrzega nas przed magicznym pojmowaniem sakramentów oraz dowodzi, że architektura miejsca świętego winna pozostawać „w służbie pedagogii wiary”. Pedagogia ta z kolei, zgodnie z instrukcją Eucharisticum mysterium (zob. nry 6, 49, 55), zdecydowanie bardziej docenia Znak celebrowany (w wydarzeniu liturgii) aniżeli permanentny (w tabernakulum).

Zapraszamy do współpracy!

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Maj 2024

25 maj

Cały dzień
Pielgrzymka rodzin Domowego Kościoła do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu