Via Lucis – chodźmy do Światła!

tn_vl.jpg

Rozważania i świadectwa związane z poszczególnymi stacjami Via Lucis były publikowane kolejno w dniach 27.04-10.05.2020. Za pomysł i realizację odpowiadała Diakonia Komunikowania Społecznego – do czego przyznali się po zakończeniu publikacji związanych z projektem. Dziękując Tym, którzy chcieli to dzieło tworzyć wraz z nimi.

_____________________________________________________________

 

Chcemy Was zaprosić do drogi – Drogi Światła (Via Lucis). To nabożeństwo, ktore pozwala na rozważanie i radowanie sie Światłością Zmartwychwstania! Przez najbliższe czternaście dni, w samo południe (gdy Słońce świeci najjaśniej:)) publikować będziemy rozważanie i świadectwo związane z stacją.

Biegnijmy do Światła! Idzie niesamowite…

Rozważania opracował: ks. Bartłomiej Cudziło
Do świadectw zaprosiliśmy młodych Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej

10.05.2020 – Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha 

Po raz kolejny ich zaskoczył. Spodziewali się otrzymania Ducha Świętego, ale to do czego ich uzdolnił przerosło ich najśmielsze oczekiwania. Przekonali się, że z Bożym Duchem nie ma dla nich granic. Z Nim mogą wszystko! Z Nim ja też mogę wszystko!

09.05.2020 – Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego 

Trochę to trwało… 50 dni to nie byle kawałek czasu. To był dla nich czas wewnętrznych rekolekcji. Przeżywanych w radości. Przeżywanych razem. Tam, gdzie jest wspólnota tam jest On, tam jest radość. Dobrze, że mam wspólnotę. Wspólnotę Kościoła. I nie tylko…

08.05.2020 – Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca

Wrócił do domu. Tam gdzie Jego miejsce. I już tam czeka na mnie. Bo tam też dla mnie jest miejsce. Tam jest mój dom. Ten prawdziwy.

07.05.2020 – Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny

Głosić tak, żeby dotarło do każdego. Głosić do ostatniego tchu. Tak, aby Psalmista miał rację pisząc, że „ich głos rozchodzi się po całej ziemi, ich słowa aż po krańce świata” Głosząc sam się Nim napełniam. Niech On napełnia cały mój świat, całe moje stworzenie. Bez granic.

06.05.2020 – Stacja X: Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi

Przed Jego śmiercią nie byłoby to niczym dziwnym. Jeżeli miał komuś przekazać władzę to właśnie jemu. Ale to właśnie on – Szymon Piotr – zawsze pierwszy – wyparł się Tego, któremu wszystko zawdzięczał. On doskonale wiedział, że nie zasługuje już na nic. Może właśnie dlatego został wybrany – nie ze względu na to kim był, ale ze względu na to kim nie był. Jezus wybiera mnie pomimo tego, że nie jestem…

05.05.2020 – Stacja IX: Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim

Przyszedł do nich podczas zwyczajnego połowu ryb. W ich totalnie szarej codzienności. I zmienił wszystko na lepsze. Znowu. Gdy On przychodzi wszystko się zmienia. Na lepsze. Znowu. Nawet teraz – w mojej codzienności.

04.05.2020 – Stacja VIII: Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza

Niewierny… a może nie do końca? Siła niedowierzania Tomasza bierze się z wielkości pragnienia spotkania Go osobiście! On nie chce tylko słuchać. On pragnie doświadczyć! To pragnienie niech będzie dla mnie wzorem. Wzorem pragnienia doświadczania Zmartwychwstałego osobiście.

03.05.2020 – Stacja VII: Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów

Taką władzę ma tylko sam Bóg. Takiej władzy udzielił człowiekowi. Udzielił człowiekowi części siebie po to aby człowiek pomagał człowiekowi przybliżać się do Niego. Człowiek człowiekowi Bogiem. Bogiem, który przebacza. Nie tylko kapłan ale i ja mam część tej władzy – władzy przebaczania. Przebaczając staję się najbardziej podobny do Niego!

02.05.2020 – Stacja VI: Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom

Wreszcie! Trzy dni wewnętrznych katuszy! Co oni przeżywali… Ale teraz to już nie miało żadnego znaczenia. Teraz On już jest z nimi. Teraz On już jest ze mną!

01.05.2020 – Stacja V: Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba

Zanim im podał chleb, najpierw go pobłogosławił. Każdy dar, który od Niego otrzymuję jest najpierw przez Niego pobłogosławiony. On chce aby całe moje życie było błogosławione, aby było pobłogosławionym darem dla innych. Jestem błogosławionym darem Bożym! Błogosławionym czyli szczęśliwym. I mam się tym darem dzielić z innymi. Jak On chlebem. Aby i inni byli pobłogosławieni.

30.04.2020 – Stacja IV: Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus

Schodził z nimi drogą w dół w stronę Emaus, towarzyszył im do końca i wszystko cierpliwie im tłumaczył. Całe nasze życie jest taką drogą do Emaus. Nieważnie jak nisko zajdę – On zawsze jest przy mnie. Nawet w najgłębszej depresji. Jest i wskazuje drogę powrotu.

29.04.2020 – Stacja III: Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie

Po ludzku sądząc powinna być ostatnią, której dotyczy Boża miłość – jawnogrzesznica z której wyrzucił aż siedem złych duchów. I to właśnie ją Jezus wybrał, żeby jako pierwsza w historii wszechświata doświadczyła najważniejszego w historii wszechświata wydarzenia. Ostatnia staje się pierwszą. To jest właśnie miłość miłosierna. Dla Boga zawsze jestem pierwszy.

28.04.2020 – Stacja II: Apostołowie przybywają do pustego grobu

Pustka w sercach Apostołów spotyka się z pustką grobu Zmartwychwstałego. Ale jakże różne są to pustki! Pustka może świadczyć o braku. Ale może także być dowodem życia! Pustka, której czasem doświadczam może być dla mnie rzeczywistością spotkania Żyjącego.

27.04.2020 – Stacja I: Pan Jezus wstaje zmartwych

Powstał… dzięki temu nic w moim życiu nie musi być takie samo. Powstał… Jego życie w miłości jest silniejsze od każdej śmierci mojego grzechu. Dzięki temu i ja mogę śmiało powstawać.

 

Maj 2024

25 maj

Cały dzień
Pielgrzymka rodzin Domowego Kościoła do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu