TRUDNE ROZSTANIE Rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka

Zapraszamy wszystkich rodziców potrzebujących pomocy duchowej w trudnym i bolesnym doświadczeniu straty dziecka (bez względu na wiek i okoliczności śmierci dziecka).

Rekolekcje odbędą się w dniach 6-8 kwietnia 2018 r. w Domu Rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie „Emaus” w Koniakowie.

Rekolekcje będą czasem na zmierzenie się z żalem i zastanowienie się, co zrobić, żebyśmy chcieli podjąć swoje życie dalej. Poranione serca będziemy chcieli zawierzyć Bogu, żeby On zatroszczył się o nas, nasze rodziny i dzieci.

W planie rekolekcji przewidujemy:

  • codzienną Mszę Świętą,
  • modlitwę, sakrament pokuty i pojednania,
  • konferencje, spotkania z psychologiem i psychoterapeutą oraz kapłanem,
  • rozmowy z innymi rodzicami po stracie dziecka.

Rekolekcje poprowadzi Pan Andrzej Winkler – psycholog, psychoterapeuta, trener i superwizor programu NEST przeznaczonego dla osób dorosłych,  które doświadczyły różnego rodzaju traumatycznych przeżyć.

Opiekę duchową nad uczestnikami rekolekcji roztoczy moderator Domu Rekolekcyjnego „Emaus” ks. Jacek Staniec i Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie.

Szczegółowe informacje tel. 603 550 207 e-mail anna.janic@wp.pl

Zgłoszenia przez stronę   www.emauskoniakow.pl

Informacje organizacyjne:

  1. Na rekolekcje mogą przyjechać małżonkowie, jak również osoby indywidualne (małżeństwa są zakwaterowane w osobnych pokojach, a osoby indywidualne w pokojach 2-3 osobowych).
  2. Można przyjechać z dziećmi – zapewniamy opiekę dla dzieci od 3 lat (młodsze dzieci pozostają pod opieką rodziców).
  3. Koszt rekolekcji obejmujący nocleg i pełne wyżywienie wynosi 180 zł od osoby dorosłej, pobyt dzieci w wieku od 3 do 13 lat  kosztuje 65 zł, a dzieci poniżej 3 lat 40 zł.
  4. Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o godz. 18.15 i kończą w niedzielę około godziny 14.00.

Maj 2024

25 maj

Cały dzień
Pielgrzymka rodzin Domowego Kościoła do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu