Świętowanie 40 rocznicy ogłoszenia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

40KWC_COVER.jpg

 

Dzień 8 czerwca 1979 r. stał się wielkim dniem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W czasie Mszy św. na lotnisku w Nowym Targu delegacja Ruchu Światło-Życie, idąc na czele procesji z darami, przyniosła Papieżowi Księgę Czynów Wyzwolenia. Ojciec święty ponownie (bowiem już w przeddzień, 7 czerwca 1979 r., w Oświęcimiu wpisał do Księgi swoje błogosławieństwo dla Krucjaty) pobłogosławił niosących Księgę i wszystkich, których nazwiska zostały już lub zostaną w przyszłości do niej wpisane. W tym czasie obecni na lotnisku członkowie ogólnopolskiej reprezentacji Ruchu odmówili głośno modlitwę (zawierającą przyrzeczenia abstynenckie) i odśpiewali hymn Krucjaty Serce wielkie nam daj. W ten sposób proklamowanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w obecności Papieża Jana Pawła II stało się faktem. Dzień 8 czerwca 1979 r. należy więc uważać za dzień narodzin Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Pod koniec Mszy św. Papież dokonał jeszcze aktu poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła ku czci Niepokalanej, Matki Kościoła, który kiedyś ma zostać wybudowany (z ofiar powstałych z wyrzeczenia się alkoholu) jako wotum wdzięczności za ocalenie narodu od klęski alkoholizmu.

(Podręcznik KWC rozdział I , punkt 7).

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 8 czerwca 2019 roku, dokładnie w 40 rocznicę ogłoszenia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do Kościoła Wotum wdzięczności za dzieło wyzwolenia do Katowic. To także 40 rocznica poświęcenia kamienia węgielnego świątyni Matki Kościoła Niepokalanej Jutrzenki Wolności w Katowicach przy ulicy Gawronów 20.

Chcemy dziękować dobremu Bogu za dar Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i prosić Go  o nowy dynamizm głoszenia Ewangelii Wyzwolenia, podejmowania programów realizowanych przez Ruch Światło-Życie i Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. Chcemy się modlić w godzinach od 10.00 do 14.00

  • 10.00 Zawiązanie Wspólnoty

  • 10.30 Msza Święta – przewodniczy ks. Bp Adam Wodarczyk

  • 11.45 kawa, herbata

  • 12.15 Nabożeństwo Ewangelii Wyzwolenia z modlitwą o Dary Ducha Świętego

  • 14.00 zakończenie czuwania

Wiem że w Parafiach są Wigilie Zesłania Ducha Świętego. Zapraszam wszystkich chętnych do wspólnego świętowania, a szczególnie ludzi Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Ruchu Światło-Życie.

W imieniu Centralnej Diakonii Wyzwolenia

Ks. Wojciech Ignasiak

Maj 2024

25 maj

Cały dzień
Pielgrzymka rodzin Domowego Kościoła do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu