Relacja z Kongresu

konferencja.jpg

24 października odbył się Kongres Ewangelizacyjny Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Hasłem przewodnim była “Nowa Ewangelizacja dla przekazu Wiary”. W programie były wystąpienia ks. bp Adama Wodarczyka, ks. dr hab. Bogdana Bieli, swoje wystąpienia mieli przedstawiciele Ruchów i Stowarzyszeń, była również część warsztatowa i, najważniejszy punkt, Msza święta.

Z Ruchu Światło-Życie naszej archidiecezji to Diakonia Ewangelizacji czynnie brała udział w tym wydarzeniu. Dzieląc się świadectwem swojego doświadczenia głoszenia Dobrej Nowiny, współprowadząc warsztaty oraz pomagając w organizacji Kongresu. Od strony organizacji pomagali również członkowie Diakonii Liturgicznej oraz Chóru Ośrodka Liturgicznego.

Prezentujemy dwa świadectwa uczestników Kongresu:

Marta: Słuchając wystąpień i świadectw członków różnych ruchów, grup, stowarzyszeń mogliśmy wszyscy poznać nie tylko bogactwo różnych form ewangelizacji, ale przede wszystkim usłyszeć, jak Pan Bóg błogosławi i wspiera każde dzieło.To daje niesamowitą siłę do działania. Pięknie jest spotkać się razem i dzielić doświadczeniem Pana Boga. Było to też doświadczenie jedności. Bo przecież wszyscy głosimy tę samą Ewangelię i razem tworzymy jeden Kościół.

Dominik: Samo to, że mogliśmy na Kongresie mówić o ewangelizacji ulicznej, jest dla mnie Bożym znakiem i łaską. Rozeznanie, by wychodzić, nie było zatem dziełem przypadku. Wiele ludzi podchodziło do mnie, pytało o nasze działania, zapraszało Diakonię, prosiło o modlitwę wstawienniczą. To było niezwykłe. Dziękuję Duchowi Świętemu, że uzdolnił mnie do powiedzenia świadectwa i opowiedzenia o tym, co się dzieje podczas wyjść ulicznych. Bez niego nie dałbym rady nic powiedzieć. Wierzę, że jest w tym i zasługa Maryi. W niedzielę szczególnie Jej dziękowałem, ofiarowując różę i doświadczając tego dnia bardzo osobistej łaski. Ostatnia rzecz to konieczność ciągłej nauki pokory. W tenże sam dzień „dostałem i po głowie” od świata, co odbieram w kontekście tego, że jak mówiłem dziennikarce na kongresie, my naprawdę jesteśmy na pierwszej linii frontu. Nie przejmuję się… Wiem, że z tej drogi już nie wolno zawrócić. „Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii”!

Zapraszamy do lektury relacji z Kongresu, która ukazała się w dodatku do katowickiego “Gościa Niedzielnego”. Tam również dostępna jest szersza fotorelacja z tego wydarzenia.