Posłowie uczcili ks. Blachnickiego

franciszek_blachnicki.jpg

W środę, 8. lutego br. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu jednogłośnie przyjęła projekt uchwały upamiętniającej Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w 30. rocznicę jego śmierci.

W projekcie uchwały znalazło się wiele wartych podkreślenia informacji z życiorysu Ojca Franciszka. Zwrócono uwagę na jego udział w kampanii wrześniowej, działalność konspiracyjną, pobyt w obozie koncentracyjnym, a także bycie osobą w kręgu zainteresowań Służb Bezpieczeństwa.

Wśród istotnych dokonań ks. Franciszka Blachnickiego wymieniono m.in. jego działalność społeczną, w tym rolę Ruchu Światło-Życie w kształceniu i wychowaniu pokoleń ludzi w duchu patriotyzmu, moralności i odpowiedzialności. Przypomniano także, że Ojciec Franciszek był twórcą Krucjaty Wstrzemięźliwości i późniejszej Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, zrzeszających setki tysięcy ludzi trwających w abstynencji i modlitwie, propagujących życie wolne od nałogów i uzależnień.

Na uwagę zasługuje także mało znana karta z życiorysu ks. Blachnickiego, którą wspomniano w trakcie prac komisji – był on inicjatorem współpracy suwerennych narodów europejskich w latach 80. XX w. i twórcą Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów – stowarzyszenia skupiającego Polaków i przedstawicieli innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej wokół idei tzw. suwerenności wewnętrznej bazującej na personalizmie chrześcijańskim.

 

Źródło: Gość Niedzielny