Pascha A.D. 2016

„Chrystus poszedł przed nami drogą walki, drogą krzyża, i doszedł do chwały zmartwychwstania. Chrystus wzywa nas, abyśmy weszli na Jego drogę. Nasze życie musi być paschą. 

Pascha, to słowo oznacza przejście. Każdy z nas, przez chrzest włączony w Chrystusa, musi pójść tą samą drogą. Musimy przechodzić przez walkę, cierpienia, przez ofiary i krzyż do nowego życia, do życia dzieci Bożych, do życia w przymierzu z Bogiem, aż będziemy na wieki włączeni w to wspaniałe życie, które Bóg nam przygotował i stawia do naszej dyspozycji. W tej walce Bóg umacnia nas chlebem z nieba. Nie tym chlebem materialnym, ale chlebem swego słowa i Chlebem Eucharystii”.

Czcigodny Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki

 

Niech ten szczególny czas Wielkich Dni kieruje nasze oczy i serce ku Chrystusowi, byśmy przechodzili Jego Paschę towarzysząc Mu w tej drodze, tak jak On każdego dnia przeżywa z nami naszą paschę, byśmy na Jego wzór rozmiłowali się w obmywaniu nóg naszym bliźnim, przyjmowali z ufnością krzyż codziennych trosk, powstawali po upadku mocą Bożej miłości i z radością oczekiwali na spotkanie z Ojcem, który na tej drodze nieustannie jest z nami.

Życzymy wrażliwości na to, co wydaje się często tak codzienne. Niech każdy uśmiech, uścisk dłoni pełne będą świadomości spotkania z Chrystusem w drugim człowieku. Niech przyjmowane Ciało Chrystusa zachwyci nas swoim smakiem. Niech codzienna praca stanie się modlitwą a nasze życie będzie nieustannym dzieleniem się miłością.

Obyśmy jak najczęściej przeżywali radość poranka Wielkiej Nocy i jak Maria Magdalena przy grobie, osobiście doświadczali spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym.

W imieniu wspólnoty

Ruchu Światło-Życie

Archidiecezji Katowickiej

Moderator Diecezjalny ks. Ryszard Nowak

Odpowiedzialna Diecezjalna Maria Sobczyk