Ośrodek w Katowicach – Brynowie

Działalność ośrodka jest związana przede wszystkim z szerzeniem Nowej Kultury oraz Krucjatą Wyzwolenia Człowieka w kontekście pedagogiki i psychologii uzależnionych, rodzin dysfunkcyjnych, zabaw bezalkoholowych itp. W ośrodku są organizowane rekolekcje, szkolenia i kursy.

Dane teleadresowe
Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Franciszka Blachnickiego
ul. Gawronów 20, 40-527 Katowice Brynów
tel. 32 205 39 22, e-mail: kontakt@osrodek-brynow.pl
www: www.osrodek-brynow.pl