Liturgiczni zapraszają

Kontynuujemy comiesięczną lekturę wykładów i homilii ks. Franciszka Blachnickiego z tomu Eucharystia. Pokarm na śmierć i życie. W najbliższą środę pochylimy się nad rozdziałami Postawa dziękczynienia oraz Budowanie wspólnoty.

Drugi z przywołanych tekstów rozpoczyna się następującym wywodem: 

Czasem można znaleźć się na mszy świętej odprawianej według wszystkich wymagań soborowej odnowy liturgii, a jednak odpychającej swoją sztywnością i chłodem. Odnosi się wtedy wrażenie, że ani celebrans, ani wierni w gruncie rzeczy nie pojęli sensu soborowej odnowy liturgii, bo jeszcze nie odkryli wartości i piękna eucharystycznej wspólnoty w Chrystusie, jeszcze nie zdołali uwolnić się od postawy eucharystycznego pragmatyzmu, dla którego msza święta nie jest wartością samą w sobie, lecz tylko środkiem do osiągnięcia jakiegoś celu. Dla kapłana tym celem będzie „sprowadzenie Chrystusa na ołtarz”. […] Dla wiernych tym celem będzie spełnienie obowiązku religijnego lub wypełnienie pobożnej praktyki.

Niemałe są materialne, psychologiczne i duchowe „inwestycje” kapłanów i świeckich w osiągnięcie czynnego uczestnictwa w liturgii. Czasem by się zdawało, że przez te nakłady próbujemy uświadamiać Chrystusowi, Kim On dla nas jest. A przecież On to wie: „Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem” (J 13,13).
Wiele mocniej przemawia wieść, że to Jezus w swych sakramentach uświadamia nam, kim jesteśmy dla Niego: „wspólnotą pielgrzymujących Ludu Bożego, zjednoczoną z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym”. „Nazwałem was przyjaciółmi” (J 15,15).

Jaka atmosfera panuje na Eucharystii w mojej parafii? Jaki jest mój rzeczywisty udział w tworzeniu atmosfery „nieba na ziemi, ziemi w niebiosach, człowieka w Bogu, a Boga w człowieku” – tej, którą w sobotniej Liturgii Godzin zachwycał się św. Piotr Chryzolog? „Sztywności i chłodu” dosyć mamy przecież za oknem…

Aby inspirować do przeżywania liturgii pięknej i porywającej, diakonia nasza podejmie się organizacji II Śląskich Warsztatów Liturgicznych, poświęconych Świętemu Triduum Paschalnemu. Jeśli chcesz włączyć się w to dzieło, z radością zapraszamy Cię na spotkanie DDL, które odbędzie się 11 stycznia (środa) w chorzowskiej parafii św. Jadwigi. Rozpoczniemy od Mszy świętej o godzinie 18.00.

Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło–Życie Archidiecezji Katowickiej

ddlakat@gmail.com

Nie znaleziono wydarzeń.