Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

Diakonia Oaz Rekolekcyjnychzajmuje się przygotowaniem rekolekcji różnego rodzaju, typu i stopnia.

Szczegóły naszych działań:

 • przygotowanie zapisów na rekolekcje (tworzenie formularzy, weryfikacja zapisów, utworzenie oraz wysłanie kart do uczestników, zbieranie wypełnionych kart),
 • przygotowanie rekolekcji zgodnie z wytycznymi kuratorium (przygotowanie dokumentacji, organizowanie kursów dla kierowników oraz wychowawców kolonijnych),
 • przydzielanie uczestników do poszczególnych oaz średnich (przygotowanie skierowań),
 • redagowanie materiałów do prowadzenia rekolekcji (przygotowanie teczek dla diakonii prowadzącej rekolekcje),
 • koordynowanie Dni Wspólnot w trakcie rekolekcji,
 • sporządzanie statystyk rekolekcji oazowych,
 • współpraca z innymi diakoniami oraz Centralną Diakonią Oaz Rekolekcyjnych.

Chcesz do nas dołączyć?

To diakonia dla Ciebie, jeśli masz w sobie zapał i czujesz potrzebę przygotowania dla innych najpiękniejszego czasu spędzonego z Bogiem oraz drugim człowiekiem. To diakonia dla Tych, którzy chcą ogarnąć szczególnie te sprawy, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka, takie jak logistyka, organizacja, praca z dokumentacją, mini-marketing i odrobina IT. 

Miejsce, przebieg i terminy naszych spotkań

Miejsce spotkań: Spotykamy się w Domu Ruchu Światło-Życie przy ul. Różyckiego 8 w Katowicach. Zaczynamy o godzinie 18:30.
Przebieg spotkania: Spotkanie rozpoczynamy wspólnie (oaza młodzieżowa i Domowy Kościół) od Eucharystii i modlitwy. Następnie mamy chwile na pogaduchy przy ciepłej herbacie. Kolejnym punktem jest spotkanie formacyjne oparte na ogólnopolskich materiałach do formacji permanentnej, jest to czas odkrywania Bożego Słowa oraz dzielenie się wzajemnie swoimi przemyśleniami. Po skończonej formacji osoby uczestniczące w różnorakich spotkaniach dot. przygotowania rekolekcji, diecezjalnych dni wspólnot diakoni oraz spotkań z przedstawicielami innych DOR z całej Polski itp. przekazują najistotniejsze informacje. W dalszej kolejności rozdzielamy się na dwie grupy (oaza młodzieżowa i Domowy Kościół), aby zająć się sprawami organizacyjnymi dot. rekolekcji. Ostatnim punktem jest wspólna modlitwa.

Terminy spotkań 2023/24każda trzecia środa miesiąca (15.11., 20.12., 17.01., 21.02., 20.03., 17.04., 15.05., 19.06.)

Odpowiedzialni

ks. Wojciech Solik 
mail: wojciech.solik@gmail.com

Kinga Knop 
mail: kingaknop@gmail.com

Posługujący

Stale posługują w diakonii:

 • Weronika Czardybon z Katowic
 • Alicja Kiełbasa z Jastrzębia Zdroju
 • Halina Laskowska z Żor
 • Angelika Siatkowska z Jastrzębia Zdroju
 • Małgorzata Stempin z Rudy Śląskiej

oraz rodziny Domowego Kościoła:

 • Joanna i Marcin Białas
 • Barbara i Ryszard Czernik
 • Zofia i Kazimierz Dyrcz
 • Teresa i Jan Gratka.

Kontakt

telefon komórkowy: 694 949 275 

e-mail: dor.katowice@gmail.com , Oaza Rodzin – e-mail: dk.dor.katowice@gmail.com

Profil na Facebooku: kliknij i sprawdź
Strona internetowa DOR: www.dor.katowice.pl
Strona internetowa CDOR www.oaza.pl/cdor/