Diakonia Muzyczna

Diakonia Muzyczna – jest miejscem, gdzie mogą spotkać się ze sobą osoby zainteresowane przeżywaniem pięknej liturgii oraz działające do tej pory indywidualnie w swoich parafiach, a które szukają wspólnoty, która z jednej strony wesprze ich prace, a z drugiej – rzuci nowe światło na dotychczasowe osiągnięcia.
Chcemy, aby liturgia (kult sprawowany na ziemi) była jak najpiękniejsza, gdyż (jak wierzymy) jest sprawowana wobec majestatu Zmartwychwstałego Pana i łączy się z anielskimi chórami, które wyśpiewują Najwyższemu chwałę.

Zadania Diakonii Muzycznej:

 • kształtowanie wrażliwości liturgicznej (zarówno wśród osób biorących udział w rekolekcjach, warsztatach, liturgii, jak i wśród wszystkich odpowiedzialnych za to dzieło),
 • ożywienie liturgii w parafiach, do których należą osoby zaangażowane w działalność OL,
 • tworzenie środowiska miłośników liturgii i muzyki liturgicznej,
 • promocja dobrej muzyki liturgicznej,
 • wychowywanie pokolenia muzyków kościelnych w duchu nauczania oraz tradycji Kościoła Katolickiego,
 • formacja liturgiczna osób duchownych poprzez wspólne spotkania, konferencje oraz sprawowanie wzorcowej liturgii,
 • promocja dobrej muzyki religijnej wykonywanej podczas wspólnotowych modlitw, ewangelizacji prowadzących do spotkania z Chrystusem w Eucharystii,
 • osobista świętość, której źródło odnajdujemy w liturgii.

Odpowiedzialny

Filip Białas
e-mail: dmuzak@gmail.com
tel: 796 512 023

Miejsce spotkań

Dom Ruchu Światło-Życie
ul. Różyckiego 8
Katowice

Terminy spotkań

Diakonia Muzyczna w roku formacyjnym 2023/2024 spotyka się w następujących terminach:

 • 20.11.2023 r.
 • 18.12.2023 r.
 • 22.01.2024 r.
 • 19.02.2024 r.
 • 18.03.2024 r.

Spotkania rozpoczynają się o godzinie 19:00.