Diakonia Misyjna

Historia powstanie diakonii misyjnej

Ks. Ryszard Nowak, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie, w rozmowie z “Gościem Katowickim” tłumaczył, że nowa diakonia jest kontynuacją inicjatyw, które miały już miejsce w działalności oazy katowickiej. – My dziś może nie wyruszamy daleko na misje, ale nasze środowisko od wielu lat posługuje, organizując rekolekcje na Słowacji, w Czechach, w Kazachstanie; jest także grupa ludzi, która wspiera misjonarzy pracujących w Zambii – mówił.

Pomysłodawcami diakonii jest małżeństwo Gabriela i Józef Sobczykowie. Pierwsze formalne spotkanie odbyło się w lutym 2014 r. w parafii św. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej-Orzegowie. Wśród osób deklarujących chęć posługi przeważają małżeństwa, które już wcześniej angażowały się w dzieła misyjne Kościoła. To osoby, które prowadziły rekolekcje, zakładały kręgi wspólnoty Domowego Kościoła poza granicami Polski, wspierały misje finansowo lub modlitewnie, prowadziły kółka misyjne czy kiermasze na rzecz krajów misyjnych.

Wikariusz biskupi do spraw misji ks. Grzegorz Wita przekazał diakonii pozdrowienia i zapewnienie w modlitwie. “Serdecznie gratuluję oddolnej inicjatywy, która jest znakiem dojrzałej świadomości eklezjalnej członków Ruchu, rosnącej odpowiedzialności za Kościół powszechny oraz świadectwem chęci dzielenia się odkrywaną radością bycia chrześcijaninem. Wielu misjonarzy archidiecezji zostało uformowanych w Ruchu i nadal żyje jego dynamiką. Diakonia misyjna może stać się błogosławioną pomocą w rozwoju i pomnażaniu na misjach tego doświadczenia” – napisał w liście skierowanym do członków diakonii.

Ogólnopolska Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie powstała w 2007 r., kiedy hasłem roku formacyjnego były słowa: “Idźcie i głoście”. Wśród inicjatyw, jakie proponuje członkom Ruchu i w jakie włączyć się chce także nasza archidiecezja, są m.in. “drobniaki na metry”. “Drobniaki na metry” to forma misyjnej jałmużny wielkopostnej. Polega na codziennym odkładaniu drobnych pieniędzy na oazowe projekty misyjne w Chinach, Kazachstanie oraz na Filipinach.

Członkowie Diakonii

Członkami Diakoni Misyjnej są rodziny Domowego Kościoła oraz członkowie Ruchu Światło-Życie.

Na spotkaniach pojawiają się między innymi:

 • Ks. Grzegorz Stencel
 • Gabriela i Józef Sobczyk
 • Małgorzata i Sławomir Bernat
 • Joanna i Stanisław Sontag
 • Małgorzata Łodej
 • Martyna Rosiak
 • Anna Słowik
 • Monika Jonczyk
 • Justyna i Wojciech Żemła
 • Karolina Brożek
 • Magdalena Sitek
 • Katarzyna Kroczek

Miejsce spotkań

Katowice, ul. Różyckiego 8.

Odpowiedzialni

ks. Grzegorz Stencel

e-mail: grzegorz.stencel@katowicka.pl

Józef Sobczyk
e-mail: jo.sobczyk@gmail.com

Kontakt do Diakonii: 

diakonia.misyjna.katowice@gmail.com

Linki

Strony warte odwiedzenia:

Centralna Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie
http://www.misje.oaza.pl/

Duszpasterstwo Misyjne Archidiecezji Katowickiej (w tym Aniołowie Misji)
https://www.misje.katowicka.pl/

Komisja Episkopatu ds. Misji
www.misje.pl

Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie
http://www.cfm.misje.pl/

Dzieło Pomocy Ad Gentes
http://adgentes.misje.pl/

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce
http://www.missio.org.pl/pontyfikat/