Diakonia Liturgiczna

W 1995r. z osób posługujących i organizujących spotkania liturgiczne na szczeblu diecezjalnym (Dni Wspólnoty Moderatorów, Moderatorek, Rozesłania, Podsumowania, itp.), a wywodzących się z Rejonowej Diakonii Liturgii w Chorzowie, wykrystalizowała się grupa, która w późniejszym czasie otrzymała status Diecezjalnej Diakonii Liturgii.

Cele i obszary działalności

Celem Diakonii Liturgicznej, zgodnie z wizją Ojca Franciszka Blachnickiego, jest formacja liturgiczna wiernych, aby doprowadzać ich do umiłowania liturgii i sprawowania jej w duchu odnowy, tak by stawała się ona faktycznie szczytem i źródłem życia Kościoła oraz ośrodkiem życia wspólnot lokalnych.

Formacja i służba. To dwa obszary działalności Diakonii. Na comiesięcznych spotkaniach poznajemy Liturgię i zachwycamy się jej pięknem rozważając dokumenty o niej mówiące. Pomiędzy nimi posługujemy m.in. koordynując posługi liturgiczne podczas Studium Animatora, redagując pomoce liturgiczne na oazy letnie, prowadząc warsztaty dla animatorów liturgicznych przed oazami letnimi oraz realizując zadania specjalne.
To diakonia dla ciebie, jeśli Liturgia jest twoją pasją. Na spotkania zapraszamy wszystkich po przeżytej formacji podstawowej, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę o liturgii i przekazywać ją w lokalnych wspólnotach.

Diakonia Liturgiczna

Terminy i miejsce spotkań

Miejsce spotkań: Spotkania formacyjne rozpoczynamy o godz. 18:00 Eucharystią w parafii św. Jadwigi w Chorzowie.
Część formacyjna odbywa się w Domu Parafialnym św. Jadwigi w Chorzowie, ul. Chrobrego 17 o godz. 19:00.

Terminy spotkań w 2023: 12.09.; 10.10.; 21.11.; 12.12.
Terminy spotkań w 2024: 09.01.; 13.02.; 12.03.; 09.04.; 21.05.; 11.06.

Kontakt

Odpowiedzialni

ks. Kazimierz Cichoń
mail: kazimierzcichon@wp.pl
tel. 797 630 770

Krzysztof Nawrat
mail: knawrat@gmail.com
tel. 691 755 925

Mail Diakoniiddlakat@gmail.com
Nasz profil na Facebookufb.me/dlkatowice