Czas Ducha Świętego – COM 2021

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.” (Dz 2, 1)

Nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy i znaleźli się razem na tym samym miejscu. W sobotę, 22 maja, rozpoczęła się Centralna Oaza Matka, rozpoczynająca rok formacyjny „Prawda, Krzyż, Wyzwolenie”. W sobotnie popołudnie Kopia Górka zapełniła się animatorami przybyłymi z różnych stron Polski.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, podczas której pobłogosławieni zostali nowi członkowie Stowarzyszenia. Ks. Krzysztof Łapiński, moderator krajowy Domowego Kościoła, powołując się na słowa ks. Franciszka Blachnickiego, przypomniał zgormadzonym, że bycie napełnionym Duchem Świętym jest stylem życia, poddawaniem się kierownictwu Chrystusa. Podkreślał też, że jesteśmy wezwani do nieustannego napełniania się Duchem Świętym, do wołania Go w przekonaniu, że jest nam potrzebny.

Wieczernik na Kopiej Górce ponownie zapełnił się wieczorem. Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego rozpoczęło się Godziną Czytań. Ks. Waldemar Maciejewski zaznaczył podczas homilii, że „jako wspólnota Ruchu jesteśmy powołani by wsłuchiwać się w to, co Duch mówi teraz do Kościoła”. Po modlitwie brewiarzowej „znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu” (Dz 2, 1) i wzywali Ducha Świętego.

Niedzielny poranek rozpoczął się Jutrznią, w czasie której do błogosławieństwa przystąpili animatorzy. Z Archidiecezji Katowickiej krzyż animatorski przyjęło ośmiu animatorów. Do zgromadzonych oazowiczów słowo skierował ks. Ryszard Gacek. Podkreślał, że trzeba na nowo wyznać, że Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem oraz wzywał do służby swoimi darami dla Kościoła.

Niedzielne obchody zakończyły się Mszą Świętą. Homilię wygłosił ks. bp Krzysztof Włodarczyk, który przypominał między innymi, co to znaczy być chrześcijaninem. Odpowiedzią na to pytanie, według słów bpa Włodarczyka jest: należeć do Chrystusa i ruszyć w drogę na Jego wezwanie, a droga ta ma prowadzić do doświadczenia przemiany. Podczas Mszy Świętej nastąpiło włączenie do Unii Kapłanów Chrystusa Sługi oraz rozesłanie oaz. 

 Wszystkie homilie są dostępne do odsłuchania pod linkiem: https://www.oaza.pl/transmisja-z-centralnej-oazy-matki/

 „Każdy kto otrzymał Ducha Świętego, jest narzędziem przekazywania tego Ducha Świętego innym.” (Oblicza Ducha, ks. F. Blachnicki)

Grudzień 2023

8 grudzień

Cały dzień
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

9 grudzień

Cały dzień
II Dzień Wspólnoty Animatorów Ruchu w rejonach

10 grudzień

Cały dzień
II Dzień Wspólnoty Ruchu w rejonach