Animatorze! Daj się poprowadzić!

18 czerwca w kościele p.w. Matki Kościoła Niepokalanej Jutrzenki Wolności odbyło się rozesłanie moderatorów i odpowiedzialnych na rekolekcje wakacyjne. Rozpoczęliśmy od Eucharystii pod przewodnictwem księdza Waldemara Maciejewskiego, który potem skierował do zgromadzonych w świątyni Słowo oparte o fragment Ewangelii. 

fot. Marcin Białas

Ewangelia według świętego Mateusza 9, 36 – 10, 8

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Ksiądz Waldemar przypomniał, że Ewangelia jest nam dana jako program, światło na posługę. Zwrócił uwagę na pełne miłości spojrzenie Jezusa, z którym powinniśmy jako posługujący na rekolekcjach wyruszyć na oazy, by nikogo nie oceniać, by patrzeć z miłością, troską na drugiego. Podkreślił ważność dbania o relację z Jezusem, by dawać Mu się przywoływać do siebie, być w Jedności z Nim. Na koniec, nawiazując do słów „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”, wskazał na wielki dar jakim jest Ruch Światło-Życie, który wybiera każdy posługujący. Jednocześnie podkreślił, jak ważna jest świadomość, że animator wchodzi w coś „większego od niego”, jak ważna jest pokora i chęć autentycznej służby. 

Po Eucharystii rozpoczęło się nabożeństwo wraz z uroczystym przekazaniem świec przez Arcybiskupa Adriana Galbasa wszystkim osobom odpowiedzialnym. Odwołując się do fragmentu tej samej ewangelii, zwrócił uwagę na ludzi, których Jezus spotyka, dla których działa. Porzuceni, przybici, często odrzuceni czy traktowani jak śmieci – to do tych ludzi idzie Jezus. Zadał ważne pytanie wszystkim zebranym: czy sytuacja tych ludzi mną wstrząsa? Jezus bowiem w odpowiedzi na doznany „wstrząs” powołuje konkretnych ludzi, nieidealnych, niedoskonałych, ale będących przedłużeniem Jego działań. Jezus daje im swoją władzę, wskazuje, by robili tak jak On, a nie „po swojemu”.  Na koniec swojej homilii Arcybiskup podziękował wszystkim posługującym za podejmowany trud, poświęcanie czasu, urlopy, by móc być z tymi, do których Jezus powołuje. 

Po uroczystym wręczeniu świec nastąpiła krótka modlitwa wstawiennicza w intencji Arcybiskupa Galbasa, który dzień wcześniej przeżywał swój ingres. Zaś potem odpowiedzialni przeszli do sali na wspólną Agapę. 

Niech Pan Bóg obdarza wszelkimi potrzebnymi łaskami każdego z posługujących na wakacyjnych rekolekcjach!

Maj 2024

25 maj

Cały dzień
Pielgrzymka rodzin Domowego Kościoła do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu