A po dziewiąte: Nowa Kultura!

Wreszcie! Po wielu miesiącach rozłąki, Szkoła Animatora wróciła do Jawornika. Znowu dom napełnił się gwarem animatorskich pogaduszek.

To był już dziewiąty zjazd SA. Dziewiąty zjazd to dziewiąty krok, czyli Nowa Kultura. Czym ona tak właściwie jest? Jakie są jej przestrzenie? Jakie zadanie czeka Nowego Człowieka? Animatorzy już znają odpowiedź na te i wiele innych pytań dotyczących treści dziewiątego Drogowskazu ku Dojrzałości Chrześcijańskiej.

Jak wiadomo Szkoła Animatora służy nie tylko szerszemu poznaniu Ruchu, ale także rozwojowi umiejętności. Pierwszy z warsztatów poświęcony był rozwojowi kreatywności. Okazuje się, że dwanaście zwykłych okręgów może zamienić się w wiele przeróżnych przedmiotów, czy zjawisk. Nie ulega żadnej wątpliwości, że animator powinien być kreatywny. Niemniej ważne jest, by ciągle się rozwijał, a tego właśnie dotyczył drugi warsztat.

Nowy Człowiek, a więc człowiek Nowej Kultury „wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu [Boga], na obraz Tego, który go stworzył.” (Kol 3, 10) Poznajemy Boga przez spotykanie się z Nim podczas Eucharystii, czy wsłuchując się w Jego Słowo. Te odnawiające spotkania stanowią centralne punkty każdego zjazdu Szkoły Animatora. Bo czymże byłoby SA bez Najważniejszego?

Słowo Chrystusa niech w was mieszka w [całym swym] bogactwie: z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie, psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko [niech będzie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

/Kol 3, 16-17/

Maj 2024

9 maj

Cały dzień
Rozpoczęcie Dni Modlitw do Ducha Świętego w intencji OŻK

11 maj

Cały dzień
29. Międzynarodowe Spotkanie Ruchu Światło-Życie „Parresia” Online
Krąg Diecezjalny – wybory nowej pary diecezjalnej