Autor: Mateusz Klaja


 • Jaki animator, taka grupa

  Spędziliście ze sobą cały rok. Tydzień w tydzień czy miesiąc w miesiąc wspólnie wertowaliście Pismo Święte, wsłuchując się w Boże wymagania. Dzisiaj w Waszych rękach powiewają już karty rekolekcyjne, niby biało-czarne chorągiewki rodem z wyścigowych torów. Kto otworzy szampana? Dobra, dobra… Jako ludzie Nowej Kultury z pewnością znacie ciekawsze sposoby na świętowanie. Jednym z nich jest…


 • Zostać gospodarzem własnej śmierci

  W najbliższą środę odbędzie się comiesięczne spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej, poświęcone kolejnym tekstom ks. Franciszka Blachnickiego z tomu Eucharystia. Pokarm na śmierć i życie. Rozważaniom towarzyszyć będą warsztaty dla animatorów liturgicznych posługujących na oazach rekolekcyjnych wszystkich typów. Tekst, którego fragment prezentujemy niżej, na pierwszy rzut oka nie budzi skojarzeń z liturgią. Dotyka raczej motywu „życiodajnej śmierci”.…


 • Zmiana miejsca spotkania DDL

  Najbliższe spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej odbędzie się wyjątkowo w pierwszą środę miesiąca (5 kwietnia) w Domu Formacyjnym w Wiśle‑Jaworniku. Rozpoczniemy od posługi przy ołtarzu Pana podczas Mszy świętej o godzinie 18.00, a pół godziny przed liturgią zostanie przeprowadzona próba asysty. Następnie zatrzymamy się przy znakomitym tekście ks. Franciszka: „Stare i nowe w kulcie misterium eucharystycznego”. Autor ukazuje w nim…


 • Bieg samarytański o ks. Blachnickim!

  Bieg samarytański o ks. Blachnickim!

  O roku ów! – chciałoby się zakrzyknąć za Wieszczem. Nadchodzący sezon oazowy, opatrzony hasłem „Sługa Niepokalanej”, ma stanowić wielki memoriał Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Na tydzień przed otwarciem punktów rekolekcyjnych organizujemy z tej okazji bezprecedensową grę terenową… Dobrze wiemy, czym jest bieg samarytański. Pojedynczy oazowicze bądź całe grupy pokonują w nim ustaloną trasę,…


 • Pustynia obrzędowa

  Nosimy dumne imię „Oazy Żywego Kościoła”, które w oczywisty sposób stawia nas w kontrze do pustynniejącego świata. Czy potrafimy być dla niego ratunkiem i źródłem ożywczej wody? Z pewnością! I to wielorako – bo przez „naukę Apostołów i wspólnotę, łamanie chleba i modlitwę” (por. Dz 2,42nn). Liturgia zaś, będąc szczytem całej działalności Kościoła, zasługuje na doskonałość naszego…


 • Liturgia czy magia?

  Jak wiemy, zbliża się 30. rocznica śmierci ks. Franciszka Blachnickiego. Z tej okazji Diecezjalna Diakonia Liturgiczna zaprasza wszystkich chętnych do wspólnego rozważenia kolejnych Jego konferencji z tomu Eucharystia. Pokarm na śmierć i życie. W najbliższą środę padną między innymi następujące słowa… Wśród wielu ludzi rozpowszechnione jest takie myślenie: muszę być na mszy świętej w niedzielę, bo…


 • Liturgiczni zapraszają

  Kontynuujemy comiesięczną lekturę wykładów i homilii ks. Franciszka Blachnickiego z tomu Eucharystia. Pokarm na śmierć i życie. W najbliższą środę pochylimy się nad rozdziałami Postawa dziękczynienia oraz Budowanie wspólnoty. Drugi z przywołanych tekstów rozpoczyna się następującym wywodem:  Czasem można znaleźć się na mszy świętej odprawianej według wszystkich wymagań soborowej odnowy liturgii, a jednak odpychającej swoją…


 • Diakonia Liturgiczna na śmierć i życie

  Nadchodzącą trzydziestą rocznicę śmierci Ojca Franciszka chcemy uczcić wspólnym rozważaniem jego konferencji z tomu „Eucharystia: Pokarm na śmierć i życie”. W tym miesiącu czytamy teksty „Pojednanie a jedność” oraz „Postawa grzesznika”. Ojcowie Soboru przypomnieli, że dzięki Komunii św. w konkretny sposób przedstawiamy jedność Ludu Bożego, której stosownym znakiem i cudowną przyczyną jest ten Najświętszy Sakrament (Lumen…